Tüm Ürünlerde KARGO BEDAVA

5 Yıl Garanti

KULLANMA TALİMATLARI

● Küçük çocukların beşiğin yakınında nezaretçisiz olarak oyun oynamalarına lütfen izin vermeyiniz.
● Beşiğin herhangi bir parçası sıyrılmış ve/veya kopmuş ise lütfen beşiği kullanmayınız.
● Beşiğin içersindeki uyku seti takımını kullanmıyorsanız, kullandığınız uyku setinin beşiğin tabanın(yatağın konduğu yer) kasa(sepet) bölümünün en yüksek yeri ile en az 20(yirmi) cm düşey iç yüksekliğe sahip olduğundan emin olunuz.
● Beşiğin içersindeki uyku seti takımını kullanmıyorsanız, kullandığınız uyku setinin beşiğin tabanın(yatağın konduğu yer) kasa(sepet) bölümünün en yüksek yeri ile en az 20(yirmi) cm düşey iç yüksekliğe sahip olduğundan emin olunuz.
● Beşiğin açık ateş,elektirik sobası, gaz sobası v.b. gibi güçlü ısı kaynaklarından çıkabilecek yangın tehlikesine karşın bir yerde konuşlandırıldığından emin olunuz.
● Beşiğin yatay bir zeminde(Döşemede) olduğuna emin olunuz.
● Beşiğin içinde bebeğin denetçisiz olarak bulunması halinde stoplama aparatının takılı olduğundan ve uyku seti(tekstil) ürünün tüm iplerinin takılı olduğundan emin olunuz.
● Beşiğin herhangi bir parçasına etiket,bandrol,seri no yapışkanı,sticker(yapışkanlı kağıt) v.b. Markalama ve/veya yapışkanlı herhangi bir materyal yapıştırmayınız.

 

UYKU SETİ (TEKSTİL) İÇİN YIKAMA TALİMATLARI
● Bu ürünün solmazlığı yada yapısal olarak ağartıcılara karşı direnci yoktur.
● Suyunu sıkmadan, elle asarak ve güneş ışığından koruyarak kurutunuz
● Buharlı yada yalnızca orta ısıda(150c,300f) ütüleyiniz.
● Sıkma yapmayınız

 

GARANTİ ŞARTLARI

● Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 5(beş) yıldır. 

● Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 

● Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek işçilik gerekse üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde ; işcilik, parça bedeli yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret alınmaksızın tamiri yapılacaktır. 

● Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

 
● Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
● Malın kullanma talimatlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
● Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
● Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda,tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam